Stunt Jump 41-50 (GTA IV)

Stunt Jump 41

Op het welbekende grote kruispunt in Star Junction in Algonquin, waar de Burlesque de Denver - Exeter Avenue kruist, staat een deels met puin gevulde grote metalen blauwe afvalcontainer. Deze afvalcontainer doet dienst als schans voor de eenenveertigste Stunt Jump. Neem een aanloop over de Burlesque en land verderop waar de Burlesque kruist met de Jade Street, net over de grens van de stadsdelen Star Junction en The Triangle, voor een geldige sprong. Gezien het drukke kruispunt en de breedte van de afvalcontainer zou een motor, zoals de NRG 900, de voorkeur kunnen hebben voor deze Stunt Jump.

StuntJump41-1.jpg
StuntJump41-2.jpg
StuntJump41-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de zuidwest kaart.

Stunt Jump 42

De Applewhite Street in het oosten van Leftwood, Alderney, eindigt in het noorden langs het water op een strand vol rommel. Blijf langs het water rijden en je komt uiteindelijk bij een aantal rotsblokken en een kleine inham in het oosten van Westdyke, het zand loopt hier iets schuin omhoog wat de schans vormt voor Stunt Jump 42. Neem een redelijk lange aanloop en zorg voor voldoende snelheid om aan de andere kant van de inham te landen voor een geldige sprong.

StuntJump42-1.jpg
StuntJump42-2.jpg
StuntJump42-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de noordwest kaart.

Stunt Jump 43

Waar de Tutelo Avenue, in Bleechwood City in Broker, uitkomt op de Carson Street zie je langs de weg een hoop rommel met bovenop een betonnen plaat, deze betonnen plaat is de schans voor Stunt Jump 43. Zorg voor een snelle auto of motor, neem een lange aanloop over de Tutelo Avenue en stuur vlak voor de schans iets naar links om goed uit te komen voor de schans en de landing. Land verderop op het lager gelegen kruispunt Livingston Street - Huntington Street in Cerveza Heights om deze Stunt Jump geldig te laten verklaren.

StuntJump43-1.jpg
StuntJump43-2.jpg
StuntJump43-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de zuidoost kaart.

Stunt Jump 44

Stunt Jump 44 kan, net zoals Stunt Jump 33, alleen gemaakt worden met een boot. De schans is te vinden vlak voor de kust van Hatton Gardens in Algonquin, ter hoogte van de zuidkust van Charge Island en ze ligt tussen twee duwbakken in. De schans zelf lijkt identiek aan de schans van Stunt Jump 33: houten planken schuin tegen een vlot. Wederom is een kleine sprong voldoende om ook hier een geldige Stunt Jump te maken.

StuntJump44-1.jpg
StuntJump44-2.jpg
StuntJump44-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de noordwest kaart.

Stunt Jump 45

Eén van de makkelijkste Stunt Jumps in GTA IV is Stunt Jump 45 en elk landvoertuig is geschikt voor deze sprong, alhoewel van een echte sprong geen sprake hoeft te zijn. In de flauwe bocht van de Roebuck Road, op de grens van Tudor en Port Tudor in Alderney, even ten zuiden van de plaatselijke marker Pay 'n' Spray zie je een ongebruikt spoor aan de oostzijde van deze weg. Dit spoor loopt geleidelijk omhoog over een heuveltje en waar de rails eindigt is de schans van deze Stunt Jump. Rij rustig over het spoor, een aanloop is niet echt nodig, en eenmaal voorbij de schans heb je weer een Stunt Jump gehaald. Bij een hogere snelheid zal een landing op de Latchkey Avenue ook een geldige Stunt Jump opleveren.

StuntJump45-1.jpg
StuntJump45-2.jpg
StuntJump45-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de zuidwest kaart.

Stunt Jump 46

Ook Stunt Jump 46 is zonder twijfel één van de makkelijkste Stunt Jump van GTA IV en is waarschijnlijk met elke landvoertuig te halen. Vlak voordat de Hooper Street uitkomt op de Dukes Boulevard in Cerveza Heights, Dukes, is aan de noordzijde van de Hooper Street een kleine parkeerplaats. De toegang tot deze parkeerplaats loopt schuin omhoog en fungeert als schans voor deze Stunt Jump, spring op de Dukes Boulevard en deze Stunt Jump is met succes voltooid.

StuntJump46-1.jpg
StuntJump46-2.jpg
StuntJump46-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de noordoost kaart.

Stunt Jump 47

Aan de zuidzijde van de Barsac Avenue, in Tudor in Alderney, zie je twee metalen platen schuin tegen een laag muurtje aan de kant van de weg, deze vormen de schans van de zevenenveertigste Stunt Jump. Neem een aanloop vanaf de op- en afrit van de Plumbers Skyway en land aan de andere kant van het water op de Grommet Street voor een geldige sprong.

StuntJump47-1.jpg
StuntJump47-2.jpg
StuntJump47-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de zuidwest kaart.

Stunt Jump 48

Stunt Jump 48 is waarschijnlijk één van de lastigste, zo niet dé lastigste, Stunt Jump van GTA IV en niet zozeer omdat de sprong lastig is, maar omdat de locatie lastig te bereiken is. Zorg van te voren voor een snelle motor, zoals de NRG 900, aangezien deze Stunt Jump onmogelijk met een auto te bereiken is. Daarnaast is dit de enige Stunt Jump waarvoor een volle ring van zowel health als armor ten sterkste wordt aanbevolen. Tevens is het verstandig om deze te doen na de missie Hostile Negotiation, zodat je beschikt over het merker safe house aan de Albany Avenue; het penthouse van Roman.

Waar de Lorimar Street uitkomt op de Albany Avenue, in Hatton Gardens in Algonquin, is de ingang van het terrein van de Civilization Committee, het GTA-equivalent van de Verenigde Naties. Dit terrein wordt streng bewaakt door agenten die o.a. zijn bewapend met carbine rifles, zodra je je op dit terrein begeeft zal je na enkele luttele seconden een wanted level krijgen van 4 sterren! Bemoei je onderweg naar de schans zo min mogelijk met de agenten die achter je aankomen en concentreer je volledig op de route naar de schans.

Rij zodra je het terrein opgaat iets naar links langs een paar boompjes en sla daarna linksaf door een doorgang. Hierna zie je aan je rechterhand twee trappen tegenover elkaar die naar boven leiden, neem hier de rechter trap omhoog, een trap die uit twee delen bestaat met daartussen een kleine overloop waar je een draai naar rechts moet maken. Sla bovenaan de trap direct linksaf en daarna direct rechtsaf, blijf dit balkon volgen totdat je bij een schans uitkomt. Let op: dit is nog niet de schans voor deze Stunt Jump! Neem deze schans rustig en met beleid van rechts naar links en draai naar links op een iets hoger gelegen smal dak, rij je te snel en spring je te ver dan beland je weer op de grond of op het balkon waarna je weer terug moet via de trap of wederom rond het gebouw over het balkon.

Hier, op dit smalle dak, staat weer een schans en dit is wederom nog niet dé schans voor deze Stunt Jump, neem deze schans wederom rustig en met beleid om op het laatste dak terecht te komen. Ga naar de zuidoosthoek van dit dak en kijkend naar het noorden zal je recht voor je alweer een schans zien liggen. Ditmaal gaat het om de schans waar we al deze moeite voor genomen hebben: de schans van Stunt Jump 48. Gebruik alle beschikbare ruimte voor de aanloop en je zal op een grasveld van het terrein landen, als het goed is heb je nu een geldige Stunt Jump gemaakt.

Aan de rand van het terrein en vlakbij de landingsplaats staat nog een laatste schans, neem deze schans om het terrein te verlaten en op de Union Drive East te landen, let hierbij wel op dat je niet in het water springt. Succes met het kwijt raken van je wanted level, als dit de eerste keer is dat je te maken hebt met een 4 sterren wanted level is dit overigens een mooie gelegenheid om de Achievement of Trophy "Walk Free" te halen. Wanneer je deze al hebt of op dit moment niet wilt halen ga dan snel naar je merker safe house om daar op te slaan en/of te slapen om zo je wanted level te verliezen.

StuntJump48-1.jpg
StuntJump48-2.jpg
StuntJump48-3.jpg
StuntJump48-4.jpg
StuntJump48-5.jpg
StuntJump48-6.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de zuidwest kaart. (schans)
Terug naar de noordwest kaart. (landing)

Stunt Jump 49

In de meest noordoostelijke bocht van de Tudor Street, nabij Francis International Airport, liggen twee zandhopen. Op de grootste zandhoop ligt een groot verkeersbord, beide zandhopen vormen de schans van de negenenveertigste Stunt Jump, inclusief verkeersbord. Land minimaal op de oostelijke weghelft van de Broker - Dukes Expressway voor een geldige sprong.

StuntJump49-1.jpg
StuntJump49-2.jpg
StuntJump49-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de noordoost kaart.

Stunt Jump 50

Waar de Lompoc Avenue, in Industrial in Bohan, onder het spoor doorgaat lopen evenwijdig aan het spoor twee onverharde wegen. Neem de noordelijke onverharde weg en je zal aan het eind een grote blauwe plaat op een aantal bielzen zien, dit is de schans voor de laatste Stunt Jump. Neem een redelijke aanloop, houdt links aan en stuur vlak voor de schans iets naar rechts om de schans goed te kunnen nemen. Land aan de andere kant van het water op de T-splitsing Windmill Street - Beaumont Avenue - Rocket Street in Chase Point voor een geldige Stunt Jump. Gefeliciteerd! Je bent weer 2,5% verder richting de 100% en omdat je een echte waaghals bent krijg je ook de Achievement of Trophy "Dare Devil".

StuntJump50-1.jpg
StuntJump50-2.jpg
StuntJump50-3.jpg
Terug naar de gehele kaart.
Terug naar de noordoost kaart.